Panuman yksityistien perusparannus – Yhteinen päätös, yhteinen hyöty
Tiekunnan vuosikokous 23.10. 2023
Meidän päätöksemme – Meidän valintamme
 • Päätös tehdään yhdessä tiekunnan vuosikokouksessa.
 • Kaikki osakkaat osallistuvat päätöksentekoon.
Yhdessä päätöksen tekeminen
 • Korostetaan yhteisön äänen ja yhtenäisyyden tärkeyttä.
 • Osakkaiden aktiivinen rooli päätöksenteossa.
Yhteinen vastuu vähentää painetta
 • Päätöksenteko tiekunnassa helpottaa tiehoitokunnan työtä.
 • Vähentää aiemmista hankkeista koettua kritiikkiä.
Miksi perusparannus on tarpeen?
 • Tien kunnon parantaminen ja turvallisuuden lisääminen.
 • Kiinteistöjen arvon nousu.
Ainutlaatuinen tilaisuus rahoitukseen
 • Valtion ja kunnan tukien esittely.
 • Osakkaiden taloudellisen taakan merkittävä vähentyminen.
Toimimme nyt – Hyödymme tulevaisuudessa
 • Rajoitetun ajan tarjolla oleva rahoitus.
 • Hankeen kiireellisyyden korostaminen.
Sijoitus tulevaisuuteemme
 • Hanke nähtynä pitkäaikaisena investointina.
 • Yhteisön infrastruktuurin ja elämänlaadun parantaminen.
Äänestä yhteisen edun puolesta
 • Kehotus harkita aloitetta vakavasti.
 • Yhteisön etujen asettaminen etusijalle.
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne
Yhteystiedot ja mahdollisuus kysymyksiin.