Punaista lankaa rullassa

Punaista lankaa. Kuva: Myriams-Fotos from Pixabay

 

Punainen lanka – The Red Thread

 

Käsite "punainen lanka" tulee englanninkielisestä ilmaisusta "the red thread". Sen alkuperä on antiikin kreikkalaisessa mytologiassa, jossa labyrinttiin jätetty punainen lanka auttoi Theseusta löytämään tiensä ulos Minotauroksen labyrintista. Punainen lanka symboloi siis jatkuvuutta ja yhtenäistä teemaa tai ideaa, joka kulkee läpi tarinan tai esityksen.

Suomen kielessä "punainen lanka" tarkoittaa yleensä keskeistä teemaa tai ajatusta, joka yhdistää eri osat kokonaisuudeksi. Esimerkiksi esitelmässä tai kirjoituksessa "punainen lanka" on se pääidea tai teema, joka kulkee läpi koko esityksen tai tekstin ja yhdistää sen eri osat yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.

Brittiläisen laivaston laivaköysissä on perinteisesti ollut punainen lanka, joka kulkee koko köyden pituuden. Tämä punainen lanka on upotettu köyden sisään, joten sitä ei voi poistaa ilman koko köyden purkamista. Tämä oli tapa varmistaa, että köydet olivat aitoja laivaston köysiä, eikä niitä oltu varastettu tai väärennetty. Tämä käytäntö on antanut alkuperän englanninkieliselle sanonnalle "the red thread" (punainen lanka), joka tarkoittaa jatkuvaa teemaa tai ideaa.

Vaikka "punainen lanka" -sanonnan alkuperä on yleisesti yhdistetty antiikin Kreikan mytologiaan ja Theseuksen tarinaan, on mahdollista, että myös brittiläisen laivaston köysien punainen lanka on vaikuttanut sanonnan leviämiseen ja merkitykseen.

Tämä brittiläisen laivaston käytäntö symboloi jatkuvuutta ja aitoutta, mikä sopii hyvin yhteen sanonnan nykyisen merkityksen kanssa. On kuitenkin huomattava, että vaikka nämä kaksi tarinaa liittyvät toisiinsa, ei ole täysin selvää, onko brittiläisen laivaston köysien punaisella langalla ollut suoraa vaikutusta suomen kielen "punainen lanka" -sanonnan syntyyn. Tämä vaatisi lisätutkimuksia.

Theseus on yksi tunnetuimmista sankareista antiikin kreikkalaisessa mytologiassa. Hänen tarinansa on täynnä seikkailuja, mutta yksi kuuluisimmista on hänen kohtaamisensa Minotauroksen kanssa.

Minotauros oli puoliksi ihminen, puoliksi härkä, ja se asui labyrintissa, joka oli monimutkainen sokkelo, josta oli lähes mahdotonta löytää ulos. Labyrintin oli suunnitellut kuuluisa rakentaja Daidalos. Minotauroksen labyrintti sijaitsi Kreetan saarella, ja sen kuningas Minos vaati Ateenalta säännöllisesti uhreja Minotaurokselle.

Theseus, Ateenan prinssi, vapaaehtoisesti tarjoutui yhdeksi uhrilahjaksi, joka lähetettiin Kreetalle. Hänen tavoitteenaan oli tappaa Minotauros ja lopettaa Ateenan uhraukset. Kun hän saapui Kreetalle, kuningas Minoksen tytär Ariadne rakastui häneen. Haluten auttaa Theseusta, Ariadne antoi hänelle lankakerän, jonka Theseus voisi jättää taakseen labyrinttiin, jotta hän voisi seurata lankaa takaisin ulos labyrintista.

Theseus meni labyrinttiin, tappoi Minotauroksen ja seurasi sitten Ariadnen lankaa takaisin ulos labyrintista. Tämän jälkeen hän pakeni Kreetalta Ariadnen kanssa.

Tästä tarinasta on tullut perusta monille "punainen lanka" -sanonnoille eri kielissä, jotka viittaavat johonkin, joka johtaa läpi monimutkaisen tai sekavan asian.

 

Erotin © Toivo Miettinen

Tämän sivuston sisältö on lisensoitu Toivo Miettinen CC BY-ND 4.0 -lisenssillä.

CC BY-ND 4.0 -lisenssi