Image by Wilfried Pohnke from Pixabay

Suomen turvallisuudesta

 

Suomen turvallisuus ja itsenäisyys ovat aiheita, jotka ovat aina pysyneet ajankohtaisina maamme historiassa.


Augustin Ehrensvärdin, ruotsalaisen sotilasinsinöörin ja Suomenlinnan linnoituksen perustajan, kuuluisat sanat ”Jälkimaailma, seiso täällä omalla pohjallasi äläkä luota vieraan apuun” ovat edelleen merkityksellisiä ja ajankohtaisia suomalaisille. Ehrensvärdin sanat muistuttavat suomalaisia siitä, kuinka kansakunnan turvallisuus ja itsenäisyys ovat ennen kaikkea maan omien puolustusvoimien varassa. Hän kehottaa Suomea pysymään lujana ja luottamaan omiin voimiinsa eikä turvautumaan muiden maiden apuun.


Nämä sanat ovat erityisen merkityksellisiä, kun otetaan huomioon Suomen ainutlaatuinen sijainti ja historia, johon liittyy sekä itsenäisyyden taistelu että selviytyminen erilaisista konflikteista.


Valtio-opin professori Matti Wibergin lausunto (HS 14.3.2014) "Tosipaikan tullen Suomella on vain kolme ystävää. Ne eivät ole EU, Nato ja YK, vaan Suomen omat maa-, meri- ja ilmavoimat" korostaa  tätä samaa ajatusta kuin Ehrensvärdin sanat. Wibergin mukaan kansainväliset järjestöt voivat tarjota tukea ja yhteistyötä, mutta tosipaikan tullen Suomen on kyettävä puolustamaan itseään omilla voimavaroillaan. Omavaraisuuden korostaminen Ehrensvärdin sanoissa ja Wibergin näkemyksessä on tärkeä osa suomalaista identiteettiä ja maanpuolustustahtoa. Yleinen asevelvollisuus, sodankäynnin osaaminen ja maan ainutlaatuinen maantiede ovat tekijöitä, jotka yhdessä luovat vahvan pohjan Suomen turvallisuudelle ja itsenäisyydelle.


Vaikka Ehrensvärdin sanat ja Wibergin lausunto korostavat omavaraisuuden merkitystä, ei pidä unohtaa kansainvälisen yhteistyön tärkeyttä. EU, NATO ja YK ovat organisaatioita, joiden kanssa Suomi tekee yhteistyötä monilla eri tasoilla. Yhteistyö voi sisältää sotilaallista harjoittelua, tiedonvaihtoa ja osallistumista rauhanturvatehtäviin. Kansainvälinen yhteistyö voi lisätä Suomen turvallisuutta ja puolustuskykyä, vaikka sen varaan ei voi täysin perustaa turvallisuuttamme tosipaikan tullen.Augustin Ehrensvärdin sanat ja Matti Wibergin näkemys muistuttavat meitä siitä, että Suomen turvallisuus ja itsenäisyys ovat ennen kaikkea omien puolustusvoimiemme varassa.

 

Omavaraisuuden korostaminen onkin olennainen osa suomalaista maanpuolustustahtoa ja kansallista identiteettiä. Kuitenkin myös kansainvälinen yhteistyö on myös tärkeässä roolissa Suomen turvallisuuspolitiikassa, vaikka se ei korvaakaan omia puolustusvoimia kriittisissä tilanteissa.


Tulevaisuudessa Suomen on jatkettava vahvan puolustuskyvyn ylläpitämistä sekä kansainvälisen yhteistyön syventämistä, jotta maan turvallisuus ja itsenäisyys voidaan varmistaa parhaalla mahdollisella tavalla.

 

Jos jokin vihamielinen sotilaallinen interventio kohtaisi Suomea, emme voisi luottaa siihen että edes NATO:n jäsenenä saisimme tänne ulkomaisia joukkoja maatamme puolustamaan. Puolustuksemme olisi siinäkin tilanteessa täysin omien puolustusvoimiemme harteilla. Aseistusta ja materiaalista apua saisimme samalla mallilla kuin nyt Ukraina saa. Mutta mahdollisia sotapakolaisia meiltä otettaisiin muihin maihin hyvin nihkeästi.


Emme saa tuudittautua vääränlaiseen turvallisuuden tunteeseen.

--------
© 2023 Toivo Miettinen