Maalaus jossa kelloja, tiimalasi ja ajatteleva ihminen.
Time sure flies – Aika kiitää siivillä. Kuvituskuvassa kelloja, tiimalasi ja ajatteleva ihminen.

 

Toivon käsityksiä olevaisesta

 

Kun on selvinnyt elämästä hengissä, on viimein aikaa pohtia olemassaolon luonnetta. 

Ontologia tutkii olemassaolon luonnetta, sen erilaisia muotoja ja sitä, miten asiat voidaan luokitella. Se keskittyy kysymyksiin, kuten mitä asioita on olemassa, miten ne eroavat toisistaan, ja millaisia suhteita erilaisten olemassa olevien asioiden välillä on. Ontologian tarkasteluun kuuluvat esimerkiksi objektien, ominaisuuksien, tapahtumien, ajan ja tilan olemassaolon tutkiminen. Ontologia pyrkii selvittämään, mitä olemassaolon perusluokkia on ja miten niitä voidaan ymmärtää ja kuvata.

Ontologia (kreikan sanoista ὄν, ὄντος ’oleminen’ ja -λογία ’oppi’) on olevaisen perimmäistä olemusta tutkiva filosofian osa. Se tutkii olemisen ja olemassaolon käsitteitä ja olevaisen perimmäistä laatua, kuten sitä, mitä tyyppiä olevia asioita on olemassa ja minkälaisia suhteita niiden välillä on. (Wikipedia)

 

Tälle sivustolle olen koonnut aihepiiriin liittyviä pohdintoja ontologian eri osa-alueilta.

 

 

Erotin © Toivo Miettinen

Tämän sivuston sisältö on lisensoitu Toivo Miettinen CC BY-ND 4.0 -lisenssillä.

CC BY-ND 4.0 -lisenssi