Maapallo avoimella kämmenellä, tietokonekuvaImage by Gerd Altmann from Pixabay

Maailma tarvitsee sinua – The World Needs You
 

Maailma tarvitsee heitä, jotka ovat valmiita ponnistelemaan yhteisen hyvän eteen. The world needs individuals with a willingness to work for the common good.
Maailma tarvitsee heitä, jotka ovat empaattisia ja kykenevät asettumaan toisen ihmisen asemaan. The world needs empathetic individuals capable of putting themselves in another person's shoes.
Maailma tarvitsee heitä, jotka ovat valmiita haastamaan vallitsevia epäkohtia ja puolustamaan oikeudenmukaisuutta. The world needs individuals with the courage to challenge prevailing injustices and defend justice.
Maailma tarvitsee heitä, jotka ovat rohkeita ja uskaltavat lähteä mukavuusalueeltaan. The world needs brave individuals who are willing to step out of their comfort zones.
Maailma tarvitsee heitä, jotka ovat avoimia uusille ajatuksille ja valmiita oppimaan uutta. The world needs individuals with an open-minded attitude who are willing to learn new ideas.
Maailma tarvitsee heitä, jotka ovat luovia ja kykenevät löytämään uusia ratkaisuja ongelmiin. The world needs creative individuals with the ability to find new solutions to problems.
Maailma tarvitsee heitä, jotka ovat ympäristötietoisia ja haluavat vaalia planeettamme hyvinvointia. The world needs environmentally conscious individuals who care for the well-being of our planet.
Maailma tarvitsee heitä, jotka ovat kärsivällisiä ja kykenevät kohtaamaan vaikeuksia ilman turhautumista. The world needs patient individuals who can face difficulties without frustration.
Maailma tarvitsee heitä, jotka ovat rehellisiä ja luotettavia sekä kantavat vastuunsa teoistaan. The world needs honest and reliable individuals who take responsibility for their actions.
Maailma tarvitsee heitä, jotka ovat yhteistyökykyisiä ja kykenevät työskentelemään muiden kanssa saavuttaakseen yhteiset tavoitteet. The world needs collaborative individuals who can work with others to achieve common goals.

Erotin © Toivo Miettinen

© (2023) Toivo Miettinen